zo. jun 23rd, 2024

Muziek

Doorarduino

okt 11, 2021
Muziek ESP8266

Speel een simpele melodie af op een buzzer.

Natuurlijk kun je van een buzzer geen hoge kwaliteit muziek verwachten, maar je kan het vergelijken met de muziek verjaardagskaarten.

In dit voorbeeld laten we het ABC liedje horen op de buzzer. Hiervoor moeten we dan wel alle noten weten van het liedje en de toonhoogte van elke noot.

Zoals alle voorbeelden die we hier presenteren maakt dit project ook gebruik van de A-Vision ESP8266 Arduino bibliotheek.

Open het muziek voorbeeld uit de A-Vision ESP8266 bibliotheek.

Nu ben je klaar om het Muziek voorbeeld project te compileren en naar de ESP8266 D1 mini te sturen.

Voor de programmering moet de ESP8266 D1 mini module met een micro-USB kabel worden aangesloten op de computer waarop de Arduino IDE software is geïnstalleerd.

Hardware aansluiting

– voor de A-Vision ESP8266 learning board –
We sluiten we de BUZZER aan tussen GND en D0.

De code

definities & includes
notes.h
melody.h
setup()
loop()
muziek.ino
referenties
uitdaging

In de definities geven we aan waarop de buzzer (UITGANG) is aangesloten.
Ook laden we hier de melodie definitie.

// Definities
#define DEBUG_ENABLED           false // Output info via de seriële poort

// Op welke pin wordt de BUZZER aangesloten (Voor de A-Vision ESP8266 learning board is dat D0)
#define BEEP_BUZZER             D0

#include <avision_debug.h>
#include <avision_beep.h>
// Laad de melodie, toonhoogte en duur
#include "melody.h"

Zoals eerder aangegeven moeten we van alle noten de toonhoogte weten, deze zijn gedefinieerd in notes.h
Het is weergegeven als een noot naam met daarbij de behorende toonhoogte (frequentie).

#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978

Hier zie je dat we gebruik maken van de notes.h definitie en een lijst (array) maken met aan de ene kant de noot (toonhoogte) en daarnaast de duur van de noot.
De duur is ingegeven als volgt – 4 geeft aan 1/4 noot, 8 geeft aan 1/8 noot en 2 een 1/2 noot enz.

#include "notes.h"

int melody[] = {
  NOTE_C5, 4,
  NOTE_C5, 4,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_A5, 4,
  NOTE_A5, 4,
  NOTE_G5, 2,
  NOTE_F5, 4,
  NOTE_F5, 4,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_D5, 8,
  NOTE_D5, 8,
  NOTE_D5, 8,
  NOTE_D5, 8,
  NOTE_C5, 2,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_F5, 2,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_D5, 2,
  NOTE_G5, 8,
  NOTE_G5, 8,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_F5, 2,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_D5, 2,
  NOTE_C5, 4,
  NOTE_C5, 4,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_G5, 4,
  NOTE_A5, 4,
  NOTE_A5, 4,
  NOTE_G5, 2,
  NOTE_F5, 4,
  NOTE_F5, 4,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_E5, 4,
  NOTE_D5, 4,
  NOTE_D5, 4,
  NOTE_C5, 1
};

Nu de definities gedaan zijn kunnen we in de standaard setup() functie van de Arduino IDE het geheel initialiseren.
Deze is erg eenvoudig aangezien we alleen de buzzer (beep) maar hoeven te initialiseren.

void setup()
{
    initDebug(DEBUG_ENABLED);
    initBeep(BEEP_BUZZER);
}

In de loop functie gaan we elke noot uit de lijst (melody.h) laden en na elkaar afspelen. Na het afspelen wachten we even 10 seconden alvorens het weer af te spelen.

We berekenen eerst hoeveel noten we moeten afspelen, hiervoor maken we gebruik van de sizeof() functie.
Omdat elke noot uit twee delen bestaat (toonhoogte en duur) gaan we er met +2 stappen doorheen.
De werkelijke duur van de toon wordt berekent door 1s (1000ms) te delen door opgegeven duur, en vervolgende spelen we de toon op de buzzer.


void loop()
{
    // Speel de melodie
    int noteCount = sizeof(melody) / sizeof(melody[0]);
    for (int note = 0; note < noteCount; note+=2) {
        int noteDuration = 1000 / melody[note+1];
        beep(melody[note], noteDuration, noteDuration+5);
    }

    // Even 10 seconden wachten
    delay(10000);    
}

/*******************************************************************************
*
* (c) 2021 Copyright A-Vision Software
*
* File description :        A-Vision ESP8266 dot-matrix alphabet
*
* Created by       :        Arnold Velzel
* Created on       :        08-10-2021
*
*******************************************************************************/

// Definities
#define DEBUG_ENABLED           false // Output info via de seriële poort

// Op welke pin wordt de BUZZER aangesloten (Voor de A-Vision ESP8266 learning board is dat D0)
#define BEEP_BUZZER             D0

#include <avision_debug.h>
#include <avision_beep.h>
// Laad de melodie, toonhoogte en duur
#include "melody.h"

void setup()
{
    initDebug(DEBUG_ENABLED);
    initBeep(BEEP_BUZZER);
}

void loop()
{
    // Speel de melodie
    int noteCount = sizeof(melody) / sizeof(melody[0]);
    for (int note = 0; note < noteCount; note+=2) {
        int noteDuration = 1000 / melody[note+1];
        beep(melody[note], noteDuration, noteDuration+5);
    }

    // Even 10 seconden wachten
    delay(10000);    
}

Kun jij deze muziek ESP8266 combineren met het alfabet voorbeeld?

Door arduino